1         Commentaar vlinderwaarnemingen in Zoetermeer 2002

Peter van Wely, Prof.dr.ir. Taeke. M. Jong   2002-09-21

 

De Gemeente Zoetermeer heeft zijn bewoners in 2002 opgeroepen vlinders waar te nemen.[a] Tilly Kester heeft deze pubiekswaarnemingen geregistreerd, Taeke de Jong heeft ze opgeschoond en in grafiek gebracht. De opschoning betrof het weglaten van 2571 waarnemingen waarbij de vlindersoort of de preciese datum ontbrak zoals:

 

knaloranje vlinder

1

13 maart 2002

Pitrusvaart 29

Seghwaert

zwartsprietdikkopje

1000

9 t/m 19 aug

Buytenpark

recreatiegebieden

 

Veel van deze waarnemingen kunnen alsnog thuisgebracht worden in de grafieken met geaccepteerde waarnemingen. Op de overige 4091 geaccepteerde waarnemingen is verder geen selectie toegepast, de twijfels zijn in een Excellijst per waarneming toegevoegd en in onderstaand commentaar meer globaal per soort in alfabetische volgorde weergegeven. Wel zijn vlinders die als ‘blauwtje’ zijn opgegeven als boomblauwtje geïnterpreteerd. De meeste zijn namelijk in de tuin gevonden en uit hun afzonderlijke grafiek bleek dat hun vliegpatroon met het gebruikelijke vliegpatroon van het boomblauwtje overeenstemt. Om soortgelijke redenen zijn de volgende aanduidingen tot de officiële naam herleid en bij die categorie opgeteld:

 

Aanduiding

Interpretatie

 

 

blauwtje

boomblauwtje

dikkopje

zwartsprietdikkopje

geaderd witje

klein geaderd witje

vos

kleine vos

vuurvlinder

kleine vuurvlinder

zandoogje

bruin zandoogje

 

Er zijn ongetwijfeld vlinders verwisseld, vooral bij de witjes. Deze zijn dan ook naast elkaar apart (opgegeven als groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje) als  twee keer volgens de opgegeven verzamelcategorie (koolwitje, witje) gezamenlijk in beeld gebracht. In de gezamenlijke grafieken lopen de eigen vliegtijden dan dooréén in een minder duidelijk patroon.

Bovendien is bij beginnende waarnemers het gevaar van dubbeltelling groot. Hetzelfde exemplaar kan meer keren geteld worden zodat te grote aantallen worden gerapporteerd.

Het commentaar luidt alleen ‘dubieus’ als de gegevens zonder twijfel onverenigbaar zijn met tientalen jaren systematisch waarnemen in Zoetermeer (zie 1.3 Bont zandoogje 1.13, Hooibeestje en 1.26 St jansvlinder). Omgekeerd konden onwaarschijnijke waarnemingen bevestigd worden (zie 1.2 Atalanta).

 

Ter vergelijking zijn de 4088 vlinderwaarnemingen die dit jaar door Van Wely zijn genoteerd toegevoegd. Daarin zijn incidentele waarnemingen bij somber weer weggelaten.

In de grafieken zijn het aantal (vertikaal) tegen de datum (horizontaal) uitgezet.

1.1        Argusvlinder

eerste

2

12-mei

 

Meerpolderdijk thv Hoekerkade

De Leyens

meeste

13

15-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

3-sep

 

Buytenpark

recreatiegebieden

van

130

waarnemingen

 

 

 

De waarneming op 9 juli is onwaarschijnlijk omdat de tweede generatie pas eind juli begint te vliegen. Bij de argusvlinder is het gat tussen de generaties altijd opvallend.

 

 

300 waarnemingen van de argusvlinder door Van Wely (2002)

 

Van Wely nam in augustus van dit jaar beduidend meer argusvlinders waar dan het publiek.

 

1.2        Atalanta

eerste

1

17-apr

 

v Leeuwenhoeklaan

Driemanspolder

meeste

150

13-sep

klimop

Violiervaart

Seghwaert

laatste

26

15-sep

klimop

Violiervaart

Seghwaert

van

401

waarnemingen

 

 

 

De piek van 150 (vijfmaal de hoogte van de grafiek) op 13 september is aannemelijk omdat de dag tevoren een opvallende trek is waargenomen (Wely).

 

 

400 waarnemingen van de atalanta door Van Wely (2002)

 

 

1.3        Bont zandoogje

eerste

1

22-jun

 

Balijbos rand

recreatiegebieden

laatste

1

15-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

van

7

waarnemingen

 

 

 

Aan deze waarnemingen bestaat grote twijfel, omdat naast de eerste en de laatste veel waarnemingen uit tuinen komen. De enige vliegplaats was in 2001 het Prielengebied. In 2002 waren daar geen waarnemingen meer ondanks hevig zoeken (Wely, Vos).

 

 


1 waarneming van het bont zandoogje door Van Wely (2002)

 

 

 

1.4        Bonte bessenvlinder

eerste

1

15-jun

hortensia

Beatrixstraat 18 tuin

Dorp

laatste

1

3-jul

hortensia

Beatrixstraat 18 tuin

Dorp

van

3

waarnemingen

 

 

 

De bonte bessenvlinder is een dag-actieve nachtvlinder.

 

1.5        Boomblauwtje

eerste

2

4-apr

 

Station Leidsewallen

Seghwaert

meeste

10

18-jul

roos

Stekelbaarsloot omgeving

Seghwaert

laatste

1

9-sep

 

Fivelingo 70 tuin

Meerzicht

van

214

waarnemingen

 

 

De hogere aantallen waarnemingen zijn dubieus. Dit is waarschijnlijk een voorbeeld van dubbelteling: hetzelfde exemplaar meer keren geteld.

 

 

64 waarnemingen van het boomblauwtje door Van Wely (2002)

 

 

1.6        Bruin blauwtje

eerste

1

9-jun

distel

Buytenpark

recreatiegebieden

meeste

8

23-aug

jacobskruiskruid

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

4-sep

 

Buytenpark

recreatiegebieden

van

26

waarnemingen

 

 

 

De eerste generatie is meestal veel zwakker dan de tweede generatie. Dit bijkt goed uit de grafiek.

 

 

50 waarnemingen van het bruin blauwtje door Van Wely (2002)

 

 

1.7        Bruin zandoogje

eerste

1

18-jun

 

Albast 41

Rokkeveen

meeste

10

24-jun

 

Westerpark

recreatiegebieden

laatste

1

3-sep

klaver

Buytenpark

recreatiegebieden

van

84

waarnemingen

 

 

 

De hoogste aantallen vallen geheel volgens verwachting eind juni – half juli.

 

 


653 waarnemingen van het bruin zandoogje door Van Wely (2002)

 

 

 

1.8        Citroenvlinder

eerste

1

8-mrt

 

Londenstraat

Centrum

meeste

8

15-jul

 

Stekelbaarsloot omgeving

Seghwaert

laatste

1

1-sep

vlinderstruik

Vissendreef

Seghwaert

van

165

waarnemingen

 

 

 

De dooropende grafiek is te verklaren doordat een enkel oud exemplaar nog lang blijft doorvliegen, terwijl de eerste exemplaren van de nieuwe generatie al in juli beginnen te vliegen.

 

 

156 waarnemingen van de citroenvlinder door Van Wely (2002)

 

 

1.9        Dagpauwoog

eerste

1

11-apr

 

Westerpark Bisschopsberg

Meerzicht

meeste

11

11-aug

vlinderstruik

Edisonstraat tuincomplex Seghwaert

industrieterrein

laatste

1

23-aug

 

Vegelinsbos 32 tuin

Meerzicht

van

146

waarnemingen

 

 

 

De generaties zijn duidelijk gescheiden. Hier is bovendien te zien dat de soort vroeg in diapause gaat.

 

 


84 waarnemingen van de dagpauwoog door Van Wely (2002)

 

 

 

1.10    Distelvlinder

eerste

1

30-mei

akelei

Irenelaan 10 achtertuin

Dorp

meeste

10

19-jun

 

Benthuizerplas oevers

Noordhove

 

10

15-aug

distel

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

3

29-aug

Verbena bonariensis

tuin Ibsenzijde 17

De Leyens

van

157

waarnemingen

 

 

 

De eerste piek in half juni is afkomstig van migranten. De piek van de eerste generatie valt in half augustus.

 

 

213 waarnemingen van de distelvlinder door Van Wely (2002)

 

 

1.11    Gehakkelde aurelia

eerste

1

10-apr

 

Edisonstraat tuincomplex Seghwaert

Industriegebied

meeste

12

1-sep

sedum

Stekelbaarssloot 35 tuin

Seghwaert

laatste

3

15-sep

klimop

Violiervaart

Seghwaert

van

43

waarnemingen

 

 

 

De tweede generatie vliegt vanaf eind augustus.

 

 

112 waarnemingen van de gehakkelde aurelia door Van Wely (2002)

 

 

1.12    Groot koolwitje

eerste

1

2-apr

hyacint

Hoekerkade 47 tuin

De Leyens

meeste

13

11 juli

Distel, brandnetel

Buytenpark

recreatiegebieden

 

30

26-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

4-sep

 

v. Nispenpad

Palenstein

van

265

waarnemingen

 

 

 

Op 11 juli is een eerste piek waargenomen. Dat is oveenkomstig de verwachting. De latere pieken zijn dubieus. Van Wely zag op 26 augustus in het Buytenpark hooguit een enkel exemplaar.

 

 


197 waarnemingen van het groot koolwitje door Van Wely (2002)

 

 

 

1.13    Hooibeestje

eerste

1

7-jun

 

Vogeldreef 46 tuin

Seghwaert

meeste

6

9-jul

gras

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

26-aug

gras

Buytenpark

recreatiegebieden

van

45

waarnemingen

 

 

 

Alle waarnemingen zijn onwaarschijnlijk. Het hooibeestje is in Zoetermeer vrijwel uitgestorven.

 

 


1 waarneming van het hooibeestje door Van Wely (2002)

 

 

 

1.14    Icarusblauwtje

eerste

1

2-jun

gras

Buytenpark

recreatiegebieden

meeste

14

7-aug

distel, gras, klaver

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

4-sep

jacobskruiskruid

Buytenpark

recreatiegebieden

van

211

waarnemingen

 

 

 

Hier is de eerste generatie in juni en de tweede rond augustus duidelijk te herkennen. De waarnemingen in half juni en in tuinen zijn echter dubieus. Zij hebben mogelijk betrekking op het boomblauwtje.

 

 

183 waarnemingen van het icarusblauwtje door Van Wely (2002)

 

 

1.15    Klein geaderd witje

eerste

1

4-apr

 

Zegwaartseweg

Seghwaert

meeste

4

23-apr

 

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

4-sep

brandnetel

Buytenpark

recreatiegebieden

van

44

waarnemingen

 

 

 

Deze waarnemingen vallen binnen de verwachting. Deze grafiek geeft echter duidelijk aan dat het om incidentele waarnemingen gaat. Meer systematische waarnemingen geven een meer continu verloop.

 

 


418 waarnemingen van het klein geaderd witje door Van Wely (2002)

 

 

 

1.16    Klein koolwitje

eerste

1

2-apr

 

Violiervaart

Seghwaert

 

40

23-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

meeste

40

26-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

9-sep

 

Fivelingo 70 tuin

Meerzicht

van

354

waarnemingen

 

 

 

De eerste en tweede generaties zijn vaak zwak. De derde generatie is vaak talrijk met een piek vanaf half augustus. Deze grafiek is dus volgens verwachting.

 

 

323 waarnemingen van het kein koolwitje door Van Wely (2002)

 

 

1.17    Kleine parelmoervlinder

waarnemingen

1

4-jun

violen

Bananengaarde 37 tuin

Seghwaert

 

De kleine parelmoervlinder is een zeldzame migrant in Zoetermeer.

 

 

2 waarnemingen van de kleine parelmoervlinder door Van Wely (2002)

 

 

1.18    Kleine vos

eerste

1

16-feb

 

Turfberg 24 tuin

Meerzicht

 

10

9-jul

distel

Buytenpark

recreatiegebieden

meeste

10

17-aug

vlinderstruik

Edisonstraat tuincomplex Seghwaert

industrieterrein

laatste

3

15-sep

klimop

Violiervaart

Seghwaert

van

381

waarnemingen

 

 

 

Uit deze grafiek blijkt dat ook de eerste generatie veel vloog. Dat is opvallend.

 

 

769 waarnemingen van de kleine vos door Van Wely (2002)

 

 

1.19    Kleine vuurvlinder

eerste

1

20-jun

muurleeuwenbek

Westerpark Natuurtuin

recreatiegebieden

meeste

8

28-aug

jacobskruiskruid

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

4

4-sep

jacobskruiskruid

Buytenpark

recreatiegebieden

van

43

waarnemingen

 

 

 

Deze soort piekt vaak eind augustus – begin september. Daardoor wordt deze soort altijd de dupe van het maaien. Het maaibeheer om soorten als icarusbauwtje, bruin blauwtje, zwartsprietdikkopje en de argusvlinder te sparen, is gericht op de eerste keer maaien in de derde week van juni en de tweede keer maaien eind augustus – begin september.

 

 

18 waarnemingen van kleine vuurvlinder door Van Wely (2002)

 

 

1.20    Koolwitje

groot koolwitje

klein koolwitje

klein geaderd witje

eerste

2

8-apr

 

fietspad richting Den Haag (voorbij Mandelabrug

Meerzicht

meeste

10

28-jul

lavendel

Elia Kazanstrook 4 in de tuin

de Leyens

 

10

1-sep

lavendel, phlox

Gaudilijn 1 tuin

Noordhove

 

10

5-sep

skimmia, lavendel

Gaudilijn 1 tuin

Noordhove

laatste

7

12-sep

skimmia,lavendel,phlox

Gaudilijn 1 tuin

Noordhove

van

256

waarnemingen

 

 

 

Wat de waarnemers als koolwitje hebben opgegeven is een verzameling van 2, mogelijk 3 soorten witjes.

 

1.21    Landkaartje

eerste

1

13-apr

 

Edelsteenlaan

Rokkeveen

meeste

4

31-jul

koninginne­kruid

Noord-Aa Prielenbos

recreatiegebieden

laatste

1

29-aug

sedum

Stekelbaarssloot 35 tuin

Seghwaert

van

43

waarnemingen

 

 

 

68 waarnemingen van het landkaartje door Van Wely (2002)

 

 

1.22    Lindepijstaart

waarnemingen

2

6-jun

 

Schansbos schuurmuur

Meerzicht

 

1.23    Muntvlinder

eerste

1

30-mei

conifeer

Niemeyerruimte 38 tuin

Noordhove

laatste

4

1-jun

munt

Niemeyerruimte 38 tuin

Noordhove

van

5

waarnemingen

 

 

 

1.24    Oranje luzernevlinder

eerste

1

8-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

8-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

van

2

waarnemingen

 

 

 

 

6 waarnemingen van de oranje luzernevlinder door Van Wely (2002)

 

 

1.25    St jacobsvlinder

eerste

1

23-mei

gras

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

1

9-jun

gras

Buytenpark

recreatiegebieden

van

8

waarnemingen

 

 

 

1.26    St jansvlinder

eerste

1

20-mei

 

Buytenpark

De Leyens

laatste

1

28-mei

 

Westerpark bij natuurtuin

recreatiegebieden

van

2

waarnemingen

 

 

 

De st jansvlinder vliegt niet in de aangegeven tijd. Het betreft hier vrijwel zeker de st jacobsvlinder.

 

1.27    Witje

groot koolwitje

klein koolwitje

klein geaderd witje

eerste

1

23-mrt

 

Edisonstraat tuincomplex Seghwaert

Industrieterrein

meeste

103

15-jul

akkerkool

Seghwaartse Hout,  akkers

Seghwaert

 

41

28-jul

 

Noord Aa gebied

recreatiegebieden

laatste

3

12-sep

 

Ibsenzijde 17 tuin

De Leyens

van

833

waarnemingen

 

 

 

Onder deze categorie zijn 3 soorten tegelijk waargenomen. De akkerkool bestaat wel, maar dat is een composiet. Is hier niet herik bedoeld? De piek van 103 exemplaren valt samen met de piek van het groot koolwitje (zie blz. 5); dat is in ieder geval het meest talrijke witje.

 

1.28    Zwartsprietdikkopje

eerste

1

2-jul

 

Hamletschouw

De Leyens

meeste

100

5-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

laatste

30

26-aug

 

Buytenpark

recreatiegebieden

van

199

waarnemingen

 

 

 

In deze grafiek zijn vliegtijd en piek volgens verwachting.

 

 


70 waarnemingen van het zwartsprietdikkopje door Van Wely (2002)

 

 [a] zie http://www.zoetermeer.nl/ Natuur in beeld.